Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üzenőfal

Üzenet küldéséhez be kell jelentkezned.

2020-12-09 20:37
Szia. Err?l nem tudok, nem néztem utána, az usa viszont kint van bel?le és Trumph visszaállította az eredeti alkotmányt.

2020-12-08 08:14
Sziasztok! Nem tudom úgy hallottam, hogy Nèmetország 2020.05.09. óta nem tartozik a UCC hatálya alá. Szabad ország már nincs a listán nem vonatkozik rá az UCC!? Szerintetek ez igaz valaki tud valamit

2020-07-09 11:28
Kedves Lica! Köszönöm az eddigi munkádat!Légyszíve
s küld el nekem a link gy?jteményeket.Nag
yon köszönöm. nikolics@msn.com

2020-07-08 22:19
nistvan10: Norvégban sem különb. itt is megvannak a hülyeségeik.

2020-05-23 19:03
Még talán annyit tennék hozzá az egész világon nincs már törvényesség mert ami van az nem az.Ez a világ már élhetetlen mert ahogy élünk az nem élet hanem kínlódás.És ez nem Magyarországra vonatkozik

2020-05-23 19:00
Rendben van köszönöm a választ. Lica.

2020-05-23 11:25
nistvan10: Ez teljesen jó volt kideríteni hogy az állam még a maga által hozott törvényeket sem tartja be, nem hogy a nemzetközi egyezményeket, Egy ilyen helyzetben nincs jogi megoldás. Dörögni kéne m

2020-05-20 07:36
A kezdeti nagy lendület nagyon le állt mi van? már nem olyan fontos ,vagy változott a vélemény látva ,hogy nem m?ködik csak papíron?vagy még ott sem én is bevettem a nagy semmit de legalább kijózanodt

2020-05-16 21:47
tiastobi, köszönöm, ez még kutatás alatt van.

2020-05-16 08:44
Kedves Lica! Köszönöm ezt a rengeteg munkát, tudást és tanulnivalót amit megosztasz velünk. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudom visszaszerezni a TAJ számom feletti jogérvényesítést? tiastobi@gmail.

Üdvözlet

Üdvözöllek az oldalamon. Köszönöm, hogy felkerestél. - Azért születtél, hogy adj, és nem azért, hogy megadd magad!
- Egymást emelve mindenki tegye Östen adta dolgát, s nem lesz baj! - Ha egyetlen erényed van csak, és ez az EMBERSÉG, minden erényt hordozol. Lica

Luther Márton: "A zsidók és hazugságaik" - 1543-ból

KultúraLuther Márton: "A zsidók és hazugságaik" - 1543-ból


Jönnek

"De ördög a világ ura és ha Isten szava hiányzik, könnyû dolga van". Kivonatok a protestáns egyház alapítójának, Luther Mártonnak a könyvébõl:

"Ilyen reménytelenül teljesen gonosz, mérgezett és ördögi halom ezek a zsidók, akik ez alatt az ezernégyszáz év alatt voltak és még ma is gyötrésünk, fertõzésünk és szerencsétlenségünk voltak."

"El kellett magamat határozni, hogy sem a zsidókról, sem ellenük ne írjak többet. De mióta észrevettem, hogy ezek a nyomorult és átkozott emberek nem szûnnek meg minket, azaz a keresztényeket is magukhoz vonzani, kiadtam ezt a könyvecskét, így én is azok közé álltam, akik a zsidók mérgezett tevékenységének ellenzõi, akik óvják a keresztényeket, hogy védekezzenek ellenük. Nem hittem volna, hogy a zsidók be tudják a keresztényeket csapni azzal, hogy számûzöttségüket és silányságukat ellenük fordítják. De ördög a világ ura és ha Isten szava hiányzik, könnyû dolga van, nemcsak a gyengével, de az erõssel szemben is. Isten segítsen minket. Ámen. "


"Nem hívta õket Ábrahám gyermekeinek, hanem 'viperafészeknek'. [Máté, 3:7]. Óh, az túl sértõ volt Izrael nemes vére és faja számára, és azt mondták, hogy õ 'démon volt' [Máté 11:18]. Urunk 'viperafészeknek' nevezi õket, továbbá János 8 [39,44]-ben azt mondja: 'Ha Ábrahám gyermekei lennétek, akkor úgy cselekednétek, ahogy Ábrahám.... Ti apátoktól, az ördögtõl származtok." Nem tûrhették annak hallását, hogy õk nem Ábrahám, hanem az ördög gyermekei és ma sem tudják ezt hallani."

"Õk valóságos hazugok és vérebek, akik nemcsak kiforgatták és meghamisították az egész Szentírást elejétõl a végéig anélkül, hogy saját magyarázatukat valaha is abbahagyják. Szívük minden aggodalmas sóhaja,vágya és reménye azok az idõk, amikor úgy bánhatnak velünk, pogányokkal, ahogy a perzsiai pogányokkal bántak Eszter idejében."


"Óh, hogy szeretik Eszter könyvét, amely olyan szépen egyezik az õ vérszomjas, bosszúálló és gyilkos vágyaikkal. A nap még sohasem sütött egy olyan vérszomjas és bosszúálló népre mint õk, akik azt képzelik magukról, hogy õk Isten kiválasztott népe és úgy gondolják, hogy nekik meg kell gyilkolni és szét kell morzsolni a pogányokat. Úgy gondolják, hogy Messiásuk elsõ cselekedete az lesz, hogy megöli és kiirtja az egész világot kardjával. Ahogy ezt már bemutatták ellenünk keresztények ellen és ha csak tudnák, szeretnék újra bemutatni. Újra és újra megpróbálták és többször orra estek..."

"Lehelletük bûzös a pogányok aranyától és ezüstjétõl, mivel egy nép a nap alatt sem volt, ma nem olyan és nem is lesz kapzsibb mint õk átkozott uzsorájuk közepette.Azzal erõsítik magukat, hogy: 'Ha a Messiás megjön, akkor õ a világ aranyát és ezüstjét el fogja venni és fel fogja osztani a zsidók között.'. Bármikor lehetõség nyílik arra, hogy a szentírás az õ kielégíthetetlen kapzsiságukat támogassa, akkor ezt rögtön gonosz módon megteszik.

Ezert, kedves keresztény feleim, az ördög mellett nincs keservesebb, mérgezõbb, hevesebb ellenségetek mint az a zsidó, aki komolyan zsidó kíván lenni. Lehet hogy van köztük néhány, aki abban hisz, amiben a tehén vagy a liba hisz, de mind vérrel és a körülmetéléssel van körülvéve.
A történelemben gyakran vádolták õket azzal, hogy kutakat mérgeztek meg, gyermekeket raboltak el és csonkítottak meg. Úgy mint Trentben, Weszenseen és más helyeken. Õk természetesen tagadják ezt. Biztosan tudom, hogy az ilyen akarat nem hiányzik belõlük, hogy ilyesmit titokban vagy nyíltan cselekedjenek. "


Aki az ördögöt nem ismeri, az csodálkozhat, hogy miért gyûlölik mindenek elõtt a keresztényeket, mivel erre nincs okuk, hiszen azok csak jót tesznek velük.

"Köztünk élnek, házainkban laknak, élvezik a védelmünket, használják földjeinket és utainkat, piacainkat és utcáinkat. Hercegek és kormányok támogatják õket, tátott szájjal hagyják, hogy a zsidók elvegyék pénztárcájukat, pénzesládájukat, lopjanak és raboljanak, mindent amit csak megkívánnak. Azaz megengedik, hogy sajátmagukat és alattvalóikat a zsidók kiszipolyozzák és koldusbotra juttassák a saját pénzükért, mindezt a zsidók uzsorája miatt. A zsidóknak, mint idegeneknek semmijük sem szabadna hogy tõlünk legyen. Amijük csak van, az mind tõlünk van. Dolgozni nem dolgoznak, nem keresnek nálunk semmit, nem is adakozunk nekik. Ennek ellenére övék a pénzünk és javaink és õk az urak a mi országunkban, ahol õk menekültek."


"Ha egy tolvaj 10 guldent lop, akkor azt felakasztják. Ha az úton rabol ki embereket, akkor lefejezik.De ha egy zsidó rabol el 10 tonna aranyat uzsoraként, akkor õt nagyobb becsben tartják, mint Istent."


"Nem írja TALMUDJUK és nem írják rabbijaik, hogy egy keresztény meggyilkolása nem bûn, de egy másik izraelita meggyilkolása bûn? Hogy az nem bûn, ha nem tartja meg a pogánynak tett esküjét? Ennélfogva lopnak és rabolnak (mint ahogy ezt a pénzkölcsönzéssel teszik) a pogánytól, és ez egy Istennek tetszõ szolgálat. És õk a világ urai és mi a szolgáik vagyunk- sõt jószágaik!"

"Ismétlem, három Aesopus mesében több bölcsesség található, mint az õ egész Talmudista és rabbijaik által írt könyveikben és több, mint amit zsidók valaha is fel fognak fogni..."


"Ha valaki azt gondolja, hogy túl sok mindent mondok ki - túl keveset mondok ki! Mert látom, hogy hogy kezelnek minket, gójokat írásaikban és hogyan kívánnak nekünk minden rosszat iskoláikban és imaházaikban. Pénzünket uzsorájukkal rabolják el, és amikor csak lehet, aljas cseleket vetnek nekünk... Egy pogány sem viselkedik így és egy sem viselkedne így, kivéve, ha õ maga ördög vagy õt ördög birtokolja, úgy, ahogy a zsidókat birtokolja. "

"Burgensis, egy nagyon mûvelt rabbijuk, aki Isten kegyelmébõl keresztény lett (ez nagyon ritka náluk), aggódik amiatt, hogy iskoláikban hogyan átkoznak minket keresztényeket (Amit Lyra is ír), és ebbõl azt a következtetést vonja le, hogy õk nem lehetnek Isten népe."


"Most vegyük észre, hogy milyen szép kövér vastag hazugság az, amikor arról panaszkodnak, hogy õk rabok közöttünk! Jeruzsálemet több mint 1400 évvel ezelõtt rombolták le és azóta a zsidók kínoznak és üldöznek minket mindenütt a világon. Amellett nem tudjuk, melyik ördög hozta õket a mi országunkba. Mi nem hoztuk õket Jeruzsálembõl ide! Igen, úgy tartjuk õket fogva, mint én szeretném a reumámat fogva tartani és minden más betegséget és szerencsétlenséget, hogy szolgáljak nekik mint szegény szolga minden pénzemmel és tulajdonommal és mindennel, amim van. Bárcsak Jeruzsálemben lennének a többi zsidóval és bárkivel, aki a társaságukra vágyik."


"Ezért a vak zsidók tényleg ostoba bolondok.."


"Vegyük észre ezeket a nyomorúságos, vak és érzéketlen embereket."


"...Vakságuk és arroganciájuk olyan szilárd mint egy vashegy."


"Tanuljatok ebbõl kedves keresztények, mit tesztek, ha megengeditek, hogy a vak zsidók félrevezessenek benneteket. Akkor valóban érvényes lesz a mondás: 'Ha vak vezet világtalant, mindketten beleesnek a verembe' [Lukács 6:39]. Nem tanulhatsz tõlük semmit kivéve azt, hogy hogyan érts félre Isteni parancsokat."


"Ezért óvakodj a zsidóktól, tudva, hogy zsinagógáikban egy ördögtanya van, amelyben egy halom öndícséret, önhittség, hazugságok istenkáromlás és Isten és az emberek szidalmazása található gonoszul és vadul."


"Továbbá, õk nem mások, mint tolvajok és rablók, akik egyetlen olyan morzsát sem esznek és ruhájuk egy szála sem olyan, amelyet ne tõlünk raboltak és csentek volna el átkozott uzsorájukkal. Így napról napra feleségükkel és gyerekeikkel együtt lopás és rablásból élnek mint õsrablók és tolvajok a leg bûnbánat nélkülibb biztonságban."


"A hazugságnak nem tökéletes mesterei. Hazugságaik olyan ügyetlenek és átlátszóak, hogy bárki, aki csak egy kicsit is figyel rájuk, könnyen észreveheti azt. De nekünk keresztényeknek õk Isten haragjának szörnyû példái."


"Ha az én feladatom lenne, hogy hazugságaikat fölfedjem, akkor olyan sokáig lennék köteles ellenük írni, amennyi idejük nekik volt hazugságaik kiagyalására - azaz hosszabban mint kétezer évig."


"...Krisztus és szavai alig vehetõk észre az emberi szertartások károssága miatt. Ennek ellenére legyen ez elég mostanra hazugságaik bizonyítására a dogmák és hûség ellen."


"Nem mondtam neked régebben, hogy a zsidó olyan nemes és értékes ékkõ, hogy Isten és angyalai táncolnak amikor szellent?"


"Tehát az nem lehet más, mint Isten borzalmas haragja, hogy valakinek megengedi, hogy ilyen feneketlen ördögi pokolbeli, elmebeteg irígységbe, gonoszságba és arroganciába süllyedjen. Ha nekem személyesen kéne az ördögön bosszút állni, képtelen lennék arra, hogy neki ennyi rosszaságot és szerencsétlenséget kívánjak, ahogy Isten haragja a zsidókat sújtja, hazudozásra és istenkáromlásra ítélve el õket olyan mértékben, saját lelkiismeretüket megsértve. Jutalmuk az, hogy folyamatosan hazudnak Istennek."

"Nem, egy fenékberúgással kellene ezeket a lusta gazembereket kidobni."


".. és aztán örökre kiutasítani õket ebbõl az országból. Mert, mint hallottuk, Isten haragja olyan nagy, hogy lágy elnézés csak rosszabbá teszi õket, amíg kemény könyörületesség kissé megváltoztathatja õket. Ezért, mindenképp el velük!"

"Gazdagokká lettek izzadságunk és vérünk által, és mi szegények maradunk, és így szívják ki csontunk velejét."


Kedves hercegek és grófok, akik zsidókat tartotok uralmatok alatt, megbízlak benneteket - ha a tanácsom nem tetszik nektek, találjatok jobb tanácsot, úgy hogy ti és mi megszabadulunk a zsidók elviselhetetlen, ördögi terhétõl, és nem leszünk bûnösek abban, hogy hazugságaikat, istenkáromlásukat, átkozódásukat, rágalmazásukat osztjuk Isten elõtt, és azokat az átkokat, amelyeket az õrült zsidók olyan szabadon és kéjesen osztogatnak Jézus Krisztus Urunk, tisztelt Édesanyja, minden keresztény, minden hatalom és személyünk ellen. Ne védjétek õket, ne adjatok nekik biztonságot és közösséget velünk. Ezzel a tiszteletteljes ajánlással és intéssel szeretném lelkiismeretemet megtisztítani és fölszabadítani."


"Hadd foglalkozzon a kormány velük, ahogy javasoltam. De attól függetlenül hogy a kormány cselekszik-e vagy nem, legalábbis vezessen mindenkit a lelkiismerete, és fessen magának képet a zsidó definíciójáról és lényérõl."


"El kell kerülnünk azt, hogy igazoljuk nekik kéjes hazugságaikat, rágalmazásukat, átkozódásukat vagy Istenkáromlásukat. Ne merjünk társaik lenni ördögi fecsegésükben, és pusztításukban azzal, hogy védjük és támogatjuk õket vagy más módon való közösségvállalással."


"Ezért nekünk keresztényeknek kötelességünk nem tûrni folyamatos és állandó istenkáromlásukat."


"Ezért nem szabad felületes bánni azzal a kötelességünkkel, hogy tanácsot keressünk ez ellen és mentsük meg lelkünket a zsidóktól, azaz az ördögtõl és az örök haláltól."


Mit tegyünk mi keresztények ezekkel az elutasított, megbélyegzett zsidó emberekkel? Alkalmazzuk rájuk más országok bölcsességét, mit pl. Franciaországét, Csehországét, Spanyolországét, stb.., akik elõször benyújtották nekik a számlát a kiuzsorázott javakról, aztán kiutasították õket az országból. Mint elõbb hallottuk, Isten annyira haragszik rájuk, hogy lágy könyörületesség csak bûnösebbé teszi õket, míg kemény bánásmód csak kevéssé javítja meg õket. Ezért: el velük! "


"Mennyivel kibírhatatlanabb az, ha megengedjük nekik, hogy az egész kereszténységet minket beleértve megvegyenek a saját pénzünkért, rágalmazzanak és átkozzanak bennünket, gazdag uraink legyenek és gúnyosan kacagnak rajtunk, szórakozva saját pimaszságukon.


Milyen örömteli esemény lenne az az ördögnek, és az õ angyalainak, az orrán át nevetõ koca kismalacaira vigyorogva, valóságos haragját Istennek tartogatva.


"Mivel közöttünk élnek, nem szabad tûrnünk viselkedésüket most, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy hazudnak, gyalázkodak és Istent káromolnak. Ha azt tesszük, osztjuk hazugságaikat, átkozódásukat és istenkáromlásukat. Így nem tudjuk eloltani az elolthatatlan isteni harag tüzét, amellyel a próféták beszélnek, sem a zsidókat nem tudjuk áttéríteni. Imádsággal és istenfélelemmel szigorúan könyörületesnek kell lennünk hogy lássuk, hogy legalább egy párat meg tudunk menteni a pokol lángjaitól. Nem szabad bosszút állnunk. Ezerszer rosszabb bosszú mint amit mi kívánunk nekik szorítja torkukat. Tanácsom Nektek:

Elõször is gyújtsuk föl iskoláikat és zsinagógáikat, ássunk el mindent, ami nem éghetõ, úgy hogy ember soha ne láthassa meg egy darabjukat vagy a hamujukat sem. Ezt meg kell tenni Urunk és a kereszténység tiszteletére, úgy, hogy Urunk lássa, hogy mi keresztények vagyunk és nem nézünk el vagy tûrünk el ilyen nyilvános hazugságot, átkozódást és istenkáromlást, amellyel Fiát és a keresztényeket illetik. Amiatt, hogy a múltban eltûrtük ezt a múltban, nem ismervén azt, azt Isten meg fogja bocsátani. De ha most, hogy tudunk róla és mégis megbocsájtunk nekik és védjük ilyen házaikat, amely az orrunk elõtt áll, amelyben hazudoznak, átkozódnak és Istent káromolnak, becsmérlik és rágalmazzák Krisztust és minket (ahogy fentebb elmondtuk), az ugyanaz lenne, mintha mi tennénk mindezt, mivel minderrõl tudomásunk van.

Másodszor azt tanácsolom, hogy házaikat is romboljuk le. Mert ugyanazt ûzik bennük, mint zsinagógáikban. Ahelyett a lakhatnának a csûrben mint a cigányok. Így lenne otthonuk és nem õk lennének országunkban az urak, ahogy hencegnek, de õk üldözöttek és foglyok, ahogyan állandóan jajveszékelnek és siránkoznak rólunk Isten elõtt."

Harmadszor azt tanácsolom, hogy vegyük el tõlük imádságos könyveiket és Talmudi írásaikat, amelyben bálványimádást, hazugságokat, átkokat és istenkáromlást tanítanak.[...]

Negyedszer, azt tanácsolom, hogy rabbijaiknak tiltsuk meg a tanítást mostantól halálbüntetés vagy végtagok elvesztésének terhe mellett. Mert elévült joguk arra, hogy ilyen hivatalt viseljenek, amelyet Mózes tanítása szerint (Deuternomy 17 [:10 ff.]) hordoznak, amikor azt parancsolta meg a szegény zsidóknak, hogy halálbüntetés terhe mellett engedelmeskedjenek tanítóiknak, de Mózes hozzáteszi: 'Amit az Úr törvényével összhangban tanítanak'.Ezek a gazemberek nem veszik ezt figyelembe. Arra használják a kis emberek alázatát, hogy az Úr törvényével ellentétesen méreggel, átkokkal és istentagadással itassák át õket. Ugyanúgy tart minket a pápa fogva Mátyás nyilatkozatával 16 {:18],' Te vagy Péter', stb.., arra vesz rá minket, hogy higgyünk azokban a hazugságokban és csalásokban, amelyeket ez az ördögi száj mond ki. Nem tanított Isten szavával egyezõ módon, ezért elvesztette jogát, hogy tanítson bennünket.

Ötödszörre azt tanácsolom, hogy megtiltsuk azt, hogy utainkat használják. Mert nincsenek üzleteik falukban, nem nemesek, nem tisztviselõk, kereskedõk vagy hasonlók. Maradjanak otthon. [...]

Hatodszorra azt tanácsolom, hogy az uzsorakamat szedését tiltsák meg nekik, és hogy minden készpénzt, ezüstöt és aranyt vegyenek el tõlük és helyezzék azt biztonságba. Ennek az intézkedésnek az az oka, hogy, mint fentebb említettem, megélhetésüket uzsorával szerzik, és annak során tõlünk lopták el és rabolták el jelenlegi tulajdonukat. Az ilyen pénzt a következõképpen kellene haszználni: Ha egy zsidó garantáltan áttért, akkor neki kell száz, kétszáz vagy ötszáz forintot adni, személyes körülményeitõl függõen. Ezzel elkezdhet egy foglalkozást, amivel magát, feleségét és gyermekeit el tudja tartani, és a szegényeket és rászorulókat támogatni tudja. Az ilyen ördögi nyereség meg van átkozva, hacsak Isten áldásával nem fordítjuk jó és nemes célok elérésére.

Hetedszer azt javasolom, hogy minden egészséges fiatal zsidó és zsidónõ kezébe adjunk egy cséphadarót, egy baltát, egy kapát, egy ásót, egy guzsalyt vagy orsót , és ezzel aztán megélhetésüket biztosíthatják orcájuk verejtékével, mint ahogy Ádám gyermekeitõl ezt elvárják (Teremtés 3[:19]). Mert az nincs rendben, hogy õk minket, vádlott gójokat dolgoztatnak orcánk verejtékében, míg õk, a szent emberek idejüket lustálkodással, hencegéssel és fingással töltik, és amellett istenkáromolva hencegnek uralkodásukról a keresztények fölött. Nem, egy fenékberúgással kellene ezeket a lusta gazembereket kidobni.


"De mi fog történni, ha leégetjük a zsidók zsinagógáit és megtiltjuk nekik, hogy nyilvánosan imádkozzanak Istenhez, imádkozzanak tanítsanak vagy hogy Isten nevét egyáltalán kimondják? Még mindig meg fogják titokban tenni. Ha tudjuk, hogy titokban megteszik, az ugyanaz, mintha nyilvánosan tennék. Mert titkuk tudása és tûrésük azt sugallja, hogy azok nem titkosak és így a mi lelkiismeretünket terheli meg Isten elõtt."

"Ennek megfelelõen, nem szabad kicsiségként tekintenünk, de komolyan kell keresnünk annak a módját, hogy tanácsot kapjunk az ügyben és lelkünket megmentsük a zsidóktól, azaz az ördögtõl és az örök haláltól. Tanácsom, ahogy már említettem: Elõször is zsinagógáikat kell elégetnünk és mindegyiket kénbe és szurokba kell dobni. Jó lenne, ha némelyiket a pokol tüzére dobhatnánk. Ez megmutatná istennek, hogy szándékunk komoly és a világnak, hogy tudatlanságból tûrtük azoknak a házaknak a létezését, melyben a zsidók Az Urat, Alkotónkat és Apánkat becsmérelték, és Fiát a legszégyentelenebb módon mostanáig, de mi most megbosszultuk ezt."


" Összefoglalva kedves hercegek és grófok, akik zsidókat tartotok uralmatok alatt, megbízlak benneteket - ha a tanácsom nem tetszik nektek, találjatok jobb tanácsot, úgy hogy ti és mi megszabadulunk a zsidók elviselhetetlen, ördögi terhétõl..."


"Hadd foglalkozzon a kormány velük, ahogy javasoltam. De attól függetlenül hogy a kormány cselekszik-e vagy nem, legalábbis vezessen mindenkit a lelkiismerete, és fessen magának képet a zsidó definíciójáról és lényérõl. Ha megnézel egy zsidót, vagy rá gondolsz, azt kell magadnak mondanod: Az a száj átkozta, káromolta és becsmérelte minden szombaton az én kedves Uramat, Jézus Krisztust, aki engem megváltott szent vérével. Amellett azt imádkozta és állította Istennek, hogy én, feleségem és gyermekeim, és minden keresztény le lehet szúrni és nyomorúságosan elpusztítani. És õ szívesen megtenné ezt, hogy eltulajdoníthassa javainkat..."


"Ilyen reménytelenül teljesen gonosz, mérgezett és ördögi halom ezek a zsidók, akik ez alatt az ezernégyszáz év alatt voltak és még ma is gyötrésünk, fertõzésünk és szerencsétlenségünk voltak"


"Sok történetet hallottam és olvastam a zsidókról, akik egyetértenek Krisztus ítéletével, azaz azzal, hogy forrásokat mérgeztek meg, gyilkosságokat követtek el, gyermekeket raboltak, ahogy elõzõleg említettem. Hallottam olyasmit is, hogy az egyik zsidó a másik zsidónak egy kereszténnyel küldött egy vérrel teli edényt egy hordó borral együtt, amelyben, amikor kiürült, egy halott zsidót találtak. Sok hasonló történet ismert. Gyermekrablás miatt sokszor máglyán égették el õket vagy elûzték õket (ahogy már hallottuk). Tudom, hogy mindezt tagadják. De ez mind egyhangban van Krisztus ítéletével, ahol azt mondja, hogy õk dühös, keserû, gyûlölködõ, agyafúrt kígyók, és ördög gyermekei, akik csípnek és és ártani akarnak titokban, ha nyíltan nem tudnak. Ezért ott szeretném õket látni, ahol nincsenek keresztények. A törökök és más pogányok nem tûrik azt, amit mi keresztények eltûrünk ezektõl a mérges kígyóktól és ördögfiaktól. Az ördög mellet a kereszténynek nincs epésebb és keserûbb ellensége a zsidónál. Nincs más, akivel annyi jót tennénk és akitõl annyit szenvednénk, mint ezektõl az ördögfiaktól, ettõl a viperafészektõl."


"Mi vagyunk hibásak, ha nem mészároljuk le õket (A zsidókat)."


"Kívánom és könyörgök azért, hogy uralkodóink, akik zsidók fölött is uralkodnak, szigorúan ítélnek efölött a nyomorult nép fölött, ahogy föntebb javasoltam, hogy lássuk, ez segít-e (ami kétséges). Úgy kell mûködniük, mint egy jó orvosnak, aki, amikor a seb elmérgesedett, könyörtelenül kivágja, kifûrészeli és kiégeti a rossz húst, ereket, csontot, és velõt. Egy ilyen eljárást kell itt is követni. Leégetni zsinagógáikat, minden elõbb említett dolgot megtiltani nekik, munkára kötelezni õket, olyan keményen kell bánni velük, ahogy azt Mózes tette a vadonban, aki háromezret elpusztított közülük, nehogy a többi is elpusztuljon. Biztosan nem tudják, hogy mit tesznek, továbbá mint egy olyan nép, aki valaki tulajdona, nem is akarják megtudni, látni vagy hallani. Hiba lenne könyörületesnek lenni és magatartásukat elfogadni. Ha ez sem segít, akkor mint veszett kutyákat el kell ûzni õket, azért, hogy ne legyünk bûntársaik megvetendõ istenkáromlásuknak, és többi kicsapongásuknak, amely Isten haragját magára vonja, és velük együtt el lesz átkozva. Én megtettem a kötelességemet.Most végezze mindenki a magáét. Én föl vagyok mentve."


"Tanulmányom, remélem egy keresztényt, (aki nem akar zsidóvá válni), eléggé fölfegyverez ahhoz, hogy nemcsak megvédje magát a vak és dühös zsidók ellen, de az ellen is, hogy a zsidók rosszindulatának, hazugságának és átkozódásának áldozata legyen, és hogy megértse, hogy nemcsak a hitük hamis, hanem azt is, hogy biztosan ördögök uralkodnak felettük. Bárcsak Urunk, Krisztus hálás lényekké változtatná õket, és minket megõrizne állhatatos és örök ismerõjének, amely maga az örök élet. Ámen."


"Õk valóságos hazugok és vérebek, akik nemcsak kiforgatták és meghamisították az egész Szentírást elejétõl a végéig anélkül, hogy saját magyarázatukat valaha is abbahagyják. Szívük minden aggodalmas sóhaja,vágya és reménye azok az idõk, amikor úgy bánhatnak velünk, pogányokkal, ahogy a Perzsiai pogányokkal bántak Eszter idejében. Óh, hogy szeretik Eszter könyvét, amely olyan szépen egyezik az õ vérszomjas, bosszúálló és gyilkos vágyaikkal. A nap még sohasem sütött egy olyan vérszomjas és bosszúálló népre mint õk, akik azt képzelik magukról, hogy õk Isten kiválasztott népe és úgy gondolják, hogy nekik meg kell gyilkolni és szét kell morzsolni a pogányokat. Úgy gondolják, hogy Messiásuk elsõ cselekedete az lesz, hogy megöli és kiirtja az egész világot kardjával. Ahogy ezt már bemutatták ellenünk keresztények ellen és ha csak tudnák, szeretnék újra bemutatni. Újra és újra megpróbálták és többször orra estek.


Lehelletük bûzös a pogányok aranyától és ezüstjétõl, mivel egy nép a nap alatt sem volt, ma nem olyan és nem is lesz kapzsibb mint õk átkozott uzsorájuk közepette.Azzal erõsítik magukat, hogy: 'Ha a Messiás megjön, akkor õ a világ aranyát és ezüstjét el fogja venni és fel fogja osztani a zsidók között.'. Bármikor lehetõség nyílik arra, hogy a szentírás az õ kielégíthetetlen kapzsiságukat támogassa, akkor ezt rögtön gonosz módon megteszik.

Ezert, kedves keresztény feleim, az ördög mellett nincs keservesebb, mérgezõbb, hevesebb ellenségetek mint az a zsidó, aki komolyan zsidó kíván lenni. Lehet hogy van köztük néhány, aki abban hisz, amiben a tehén vagy a liba hisz, de mind vérrel és a körülmetéléssel van körülvéve.

A történelemben gyakran vádolták õket azzal, hogy kutakat mérgeztek meg, gyermekeket raboltak el és csonkítottak meg. Úgy mint Trentben, Weszenseen és más helyeken. Õk természetesen tagadják ezt. Biztosan tudom, hogy az ilyen akarat nem hiányzik belõlük, hogy ilyesmit titokban vagy nyíltan cselekedjenek.

Aki az ördögöt nem ismeri, az csodálkozhat, hogy miért gyûlölik mindenek elõtt a keresztényeket, mivel erre nincs okuk, hiszen azok csak jót tesznek velük. Köztünk élnek, házainkban laknak, élvezik a védelmünket, használják földjeinket és utainkat, piacainkat és utcáinkat. Hercegek és kormányok támogatják õket, tátott szájjal hagyják, hogy a zsidók elvegyék pénztárcájukat, pénzesládájukat, lopjanak és raboljanak, mindent amit csak megkívánnak. Azaz megengedik, hogy sajátmagukat és alattvalóikat a zsidók kiszipolyozzák és koldusbotra juttassák a saját pénzükért, mindezt a zsidók uzsorája miatt. A zsidóknak, mint idegeneknek semmijük sem szabadna hogy tõlünk legyen. Amijük csak van, az mind tõlünk van. Dolgozni nem dolgoznak, nem keresnek nálunk semmit, nem is adakozunk nekik. Ennek ellenére övék a pénzünk és javaink és õk az urak a mi országunkban, ahol õk menekültek.
Ha egy tolvaj 10 guldent lop, akkor azt felakasztják. Ha az úton rabol ki embereket, akkor lefejezik.

De ha egy zsidó rabol el 10 tonna aranyat uzsoraként, akkor õt nagyobb becsben tartják, mint Istent.

Nem írja TALMUDJUK és nem írják rabbijaik, hogy egy keresztény meggyilkolása nem bûn, de egy másik izraelita meggyilkolása bûn? Hogy az nem bûn, ha nem tartja meg a pogánynak tett esküjét? Ennélfogva lopnak és rabolnak (mint ahogy ezt a pénzkölcsönzéssel teszik) a pogánytól, és ez egy Istennek tetszõ szolgálat. És õk a világ urai és mi a szolgáik vagyunk- sõt jószágaik! Ismétlem, három Aesopus mesében több bölcsesség található, mint az õ egész Talmudista és rabbijaik által írt könyveikben és több, mint amit zsidók valaha is fel fognak fogni.

Ha valaki azt gondolja, hogy túl sok mindent mondok ki - túl keveset mondok ki! Mert látom, hogy hogy kezelnek minket, gójokat írásaikban és hogyan kívánnak nekünk minden rosszat iskoláikban és imaházaikban. Pénzünket uzsorájukkal rabolják el, és amikor csak lehet, aljas cseleket vetnek nekünk... Egy pogány sem viselkedik így és egy sem viselkedne így, kivéve, ha õ maga ördög vagy õt ördög birtokolja, úgy, ahogy a zsidókat birtokolja.

Burgensis, egy nagyon mûvelt rabbijuk, aki Isten kegyelmébõl keresztény lett (ez nagyon ritka náluk), aggódik amiatt, hogy iskoláikban hogyan átkoznak minket keresztényeket (Amit Lyra is ír), és ebbõl azt a következtetést vonja le, hogy õk nem lehetnek Isten népe. Most vegyük észre, hogy milyen szép kövér vastag hazugság az, amikor arról panaszkodnak, hogy õk rabok közöttünk! Jeruzsálemet több mint 1400 évvel ezelõtt rombolták le és azóta a zsidók kínoznak és üldöznek minket mindenütt a világon. Amellett nem tudjuk, melyik ördög hozta õket a mi országunkba. Mi nem hoztuk õket Jeruzsálembõl ide! Igen, úgy tartjuk õket fogva, mint én szeretném a reumámat fogva tartani és minden más betegséget és szerencsétlenséget, hogy szolgáljak nekik mint szegény szolga minden pénzemmel és tulajdonommal és mindennel, amim van. Bárcsak Jeruzsálemben lennének a többi zsidóval és bárkivel, aki a társaságukra vágyik.

Mit tegyünk ezekkel az elutasított, megbélyegzett zsidó emberekkel? Alkalmazzuk rájuk más országok bölcsességét, mit pl. Franciaországét, Csehországét, Spanyolországét, stb.., akik elõször benyújtották nekik a számlát a kiuzsorázott javakról, aztán kiutasították õket az országból. Mint elõbb hallottuk, Isten annyira haragszik rájuk, hogy lágy könyörületesség csak bûnösebbé teszi õket, míg kemény bánásmód csak kevéssé javítja meg õket. Ezért: el velük! Mennyivel kibírhatatlanabb az, ha megengedjük nekik, hogy az egész kereszténységet minket beleértve megvegyenek a saját pénzünkért, rágalmazzanak és átkozzanak bennünket, gazdag uraink legyenek és gúnyosan kacagnak rajtunk, szórakozva saját pimaszságukon. Milyen örömteli esemény lenne az az ördögnek, és az õ angyalainak, az orrán át nevetõ koca kismalacaira vigyorogva, valóságos haragját Istennek tartogatva.

Lehet hogy lágyszívû és finomérzésû keresztények azt hiszik, hogy én túl szigorú és drasztikus vagyok a szegény elnyomott zsidókkal szemben, hogy kifigurázom és kigúnyolom õket. Szavamra, túl gyenge vagyok ahhoz, hogy ezt a sátanfajzatot kigúnyoljam. Szívesen megtenném, de õk sokkal nagyobb szakértõi a gúnynak, mint én vagyok, és nekik van egy Istenük, aki ennek legnagyobb mestere. Az pedig maga az ördög.

Ha az Ótestamentumon kívül más tényt nem ismernék ,akkor is azt állítanám, és a világon senki sem tudná ezt a véleményemet megváltoztatni, hogy a ma élõ zsidók valóban a világon élõ rossz és rosszindulatú gazemberek keverékei, hasonlóan a cigányokhoz, a tatárokhoz és hasonló népekhez."

Kivonatok "Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi," Luther Mártontól, Forrás: "The Jew in Christian Theology", Gerhard Falk, McFarland és Társaság RT,, Jefferson, NC és London, 1931:
"De a Te (Isten) ítéleted helyes, Justus és Dominie.

Igen, ezért kell a zsidókat és senki mást nem megbüntetni, akik szavaidat és csodáidat semmibe vették és kigúnyolták, és sértegették és átkozták olyan hosszú ideig megszakítás nélkül, hogy nem fognak, mint más emberek, pogányok és mások bûnbe és halálba nem a pokol tetejére, nem a pokol közepére, hanem a pokol árkába kerülnek, mivel onnan nem lehet mélyebbre kerülni."


"Akkor is ha megbüntetik õket, hogy vérük az utcákat mossa, hogy halottaik száma nem százezreket, hanem milliókat ér el, ahogy Vespasianus alatt Jeruzsálemben történt és Hadriánus alatt gonoszságukért, még most is ragaszkodnak ahhoz, hogy igazuk van azután az 1500 év után és további 1500 év után is, és hogy Isten hazudott és nekik van igazuk. Összegezve, õk ördög gyermekei akiknek sorsa a pokol lesz..."

"A zsidók azt kapták meg, amit megérdemeltek. Jeremiás szerint Isten választotta ki õket... Nyisd ki a szádat nagyra és én megtöltöm azt. Õk viszont a pofájukat, szemüket, fülüket, orrukat szorosan zárva tartották, teljes szívüket és minden érzéküket, így azok bemocskolódtak, és telefröcskölõdtek, hogy az csöpög belõlük mindenütt és az ördög ocsmánysága jön belõlük."

"Igen az ízlik nekik, szívükbe megy, úgy ízlik nekik, mint a disznóknak. Így akarják. Kiáltani: ' Feszítsd keresztre, feszítsd keresztre.' Tovább kiáltani: 'Vére ránk és gyermekeinkre folyt.' (Máté, 27:25). Úgy gondolom, hogy jött és megtalált téged..."

"Talán valamelyik irgalmas keresztény szentünk azt gondolhatja, hogy én túl durva és megvetõ vagyok a szegény nyomorult zsidókkal, hogy olyan gúnyosan és bántóan beszélek róluk. De Isten a tanúm rá, túl enyhe vagyok ezekkel az ördögökkel. Örömmel tennék úgy, ahogy mondják, de õk sokkal nagyobb mesterei a gúnynak, mint én, és Istenük ennek mestere, Az ugyanis maga az ördög.

Ha az Ótestamentumon kívül más tényt nem ismernék ,akkor is azt állítanám, és a világon senki sem tudná ezt a véleményemet megváltoztatni, hogy a ma élõ zsidók valóban a világon élõ rossz és rosszindulatú gazemberek keverékei, hasonlóan a cigányokhoz, a tatárokhoz és hasonló népekhez."

(Kivonatok, összeállítva Martin Luther könyvecskéjébõl: "A zsidók és hazugságaik" - összeállította Verboten )

(Holhome - L88)
Link

Hozzászólások

10 #1 Lica
- 2016-03-25 15:57
Hogyan ismerjünk fel és azonosítsunk egy zsidót?
http://josgreece....3t-1-2.pdf

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 0.41 másodperc
119,487 egyedi látogató